Civilförsvarsförbundet

En del av Sveriges krisberedskap.

Vi är ett förbund som värnar om civilt försvar, som vill öka medborgarnas trygghet och säkerhet i livet. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Vi medlemmar har en villighet att stärka samhällets krisberedskap genom exempelvis Frivilliga Resursgruppen och Regionala Förstärkningsgruppen. Våra instruktörer bedriver informations- och utbildningsinsatser i samhället. Vi inspirerar både till krismedvetenhet och krisberedskap genom våra kurser i personsäkerhet och hemberedskap i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Men vi är också ett forum för personer som vill dela kunskap om hur vi bättre förbereder oss själva och vår familj inom hemberedskap.

Vi har som ideell förening varit en del av Sveriges krisberedskap sedan 1937.

Du kan följa vår aktuella verksamhet och kurs på:

Facebookwww.facebook.com/civilgoteborg

Twitter  –  www.twitter.com/civilgoteborg

Instagramwww.instagram.com/civilgoteborg

Årsmöteshandlingar 2020 – Årsmöteshandlingar 2020

Verksamhet

Angående hjälpinsatser under CoVid19 (Corona)

Med anledning av det pressmeddelande som Civilförsvarsförbundets centrala kansli skickat ut vill vi förtydliga att insatserna organiseras genom Frivilliga Resursgruppen (FRG). FRG är en insatsorganisation som bemannas av samtliga frivilliga försvarsorganisationer i Sverige. Du hittar FRG i Göteborg på Facebook på https://www.facebook.com/frggoteborg/

 

———————————————————————————————

Vi kan hemberedskap.

Överlevnadsexperten Harry Sepp som är en legend inom överlevnad jobbade många år på vårt centrala kansli. Förutom sina stora insatser inom eftersök skrev han flera böcker inom ämnet och utbildade våra nuvarande instruktörer. Boken om Hemberedskap är en fortsättning på den traditionen och kan köpas genom vår webbutik.

En central del i vår verksamhet är att fortsätta informera om vikten av hemberedskap både genom externa föreläsningar och medlemsaktiviteter. Som medlem kommer det finnas regelbundna möjligheter både att lyssna på föreläsningar, träffa likasinnade och pröva sina kunskaper inom hemberedskap.

Vi utbildar den Frivilliga Resursgruppen

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en resurs i den svenska krisberedskapen med kommunen som primär uppdragsgivare. FRG består av personer från olika frivilligorganisationer vars olika intresseinriktningar och kunskaper ska nyttjas så att gruppens kompetens och engagemang blir till störst nytta för samhället.

FRG gjorde tusentals timmar under Branden i Västmanland 2014, flyktingsituationen under 2015 och ett flertal lokala samhällsstörningar exempelvis med dåligt vatten. Civilförsvarsförbundet har uppdraget från MSB att grundutbilda och upprätthålla FRG med kurser och övningar.

Bli medlem

Du gör oss starkare.

Vi deltar i försvarsdebatten och är nationellt engagerade i flera organisationer som Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Centralförbundet Folk och Försvar och deltar i Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS. Ditt medlemskap gör att vi blir en starkare röst för civilt försvar i Sverige genom att:

Civilförsvarsförbundet skulle inte finnas utan medlemmar. År 1937 var det drivkraften hos engagerade medborgare som skapade vår organisation i syfte att skydda Sverige mot främmande makt. Ditt medlemskap och medverkan hjälper oss att växa och utvecklas inför nya hot och utmaningar.

Din kunskap och erfarenheter bidrager till att vi blir starkare. Vi är en plattform för alla som vill engagera sig och stärka svensk krisberedskap. Genom personliga möten i vår verksamhet ökar vi tillsammans vår kunskap och hittar nya perspektiv både inom samhällets krisberedskap och personlig hemberedskap

Vårt statliga organisationsbidrag från MSB baseras på hur många medlemmar vi är. En stark central organisation hjälper oss bli en starkare aktör inom civilt försvar, beredda att stärka samhället vid samhällsstörningar.

Blir medlem genom formuläret på https://www.civil.se/bli-medlem/

Start

Detta är startsidan