Bli medlem

Du gör oss starkare.

Vi deltar i försvarsdebatten och är nationellt engagerade i flera organisationer som Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Centralförbundet Folk och Försvar och deltar i Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS. Ditt medlemskap gör att vi blir en starkare röst för civilt försvar i Sverige genom att:

Civilförsvarsförbundet skulle inte finnas utan medlemmar. År 1937 var det drivkraften hos engagerade medborgare som skapade vår organisation i syfte att skydda Sverige mot främmande makt. Ditt medlemskap och medverkan hjälper oss att växa och utvecklas inför nya hot och utmaningar.

Din kunskap och erfarenheter bidrager till att vi blir starkare. Vi är en plattform för alla som vill engagera sig och stärka svensk krisberedskap. Genom personliga möten i vår verksamhet ökar vi tillsammans vår kunskap och hittar nya perspektiv både inom samhällets krisberedskap och personlig hemberedskap

Vårt statliga organisationsbidrag från MSB baseras på hur många medlemmar vi är. En stark central organisation hjälper oss bli en starkare aktör inom civilt försvar, beredda att stärka samhället vid samhällsstörningar.

Blir medlem genom formuläret på https://www.civil.se/bli-medlem/