Civilförsvarsförbundet

En del av Sveriges krisberedskap.

Vi är ett förbund som värnar om civilt försvar, som vill öka medborgarnas trygghet och säkerhet i livet. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Vi medlemmar har en villighet att stärka samhällets krisberedskap genom exempelvis Frivilliga Resursgruppen och Regionala Förstärkningsgruppen. Våra instruktörer bedriver informations- och utbildningsinsatser i samhället. Vi inspirerar både till krismedvetenhet och krisberedskap genom våra kurser i personsäkerhet och hemberedskap i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Men vi är också ett forum för personer som vill dela kunskap om hur vi bättre förbereder oss själva och vår familj inom hemberedskap.

Vi har som ideell förening varit en del av Sveriges krisberedskap sedan 1937.

Du kan följa vår aktuella verksamhet och kurs på:

Facebookwww.facebook.com/civilgoteborg

Twitter  –  www.twitter.com/civilgoteborg

Instagramwww.instagram.com/civilgoteborg

Årsmöteshandlingar 2020 – Årsmöteshandlingar 2020