Verksamhet

Angående hjälpinsatser under CoVid19 (Corona)

Med anledning av det pressmeddelande som Civilförsvarsförbundets centrala kansli skickat ut vill vi förtydliga att insatserna organiseras genom Frivilliga Resursgruppen (FRG). FRG är en insatsorganisation som bemannas av samtliga frivilliga försvarsorganisationer i Sverige. Du hittar FRG i Göteborg på Facebook på https://www.facebook.com/frggoteborg/

 

———————————————————————————————

Vi kan hemberedskap.

Överlevnadsexperten Harry Sepp som är en legend inom överlevnad jobbade många år på vårt centrala kansli. Förutom sina stora insatser inom eftersök skrev han flera böcker inom ämnet och utbildade våra nuvarande instruktörer. Boken om Hemberedskap är en fortsättning på den traditionen och kan köpas genom vår webbutik.

En central del i vår verksamhet är att fortsätta informera om vikten av hemberedskap både genom externa föreläsningar och medlemsaktiviteter. Som medlem kommer det finnas regelbundna möjligheter både att lyssna på föreläsningar, träffa likasinnade och pröva sina kunskaper inom hemberedskap.

Vi utbildar den Frivilliga Resursgruppen

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en resurs i den svenska krisberedskapen med kommunen som primär uppdragsgivare. FRG består av personer från olika frivilligorganisationer vars olika intresseinriktningar och kunskaper ska nyttjas så att gruppens kompetens och engagemang blir till störst nytta för samhället.

FRG gjorde tusentals timmar under Branden i Västmanland 2014, flyktingsituationen under 2015 och ett flertal lokala samhällsstörningar exempelvis med dåligt vatten. Civilförsvarsförbundet har uppdraget från MSB att grundutbilda och upprätthålla FRG med kurser och övningar.